Pädastes Muiža

Muižas senākā vēsture aizsākusies jau 16. gadsimtā. 17. gadsimta beigās Pedastē līdzās no koka celtajai kungu mājai un citām palīgēkām bija arī augļu dārzs. 19. gadsimta vidū zemnieku skaits muižā bija izaudzis līdz diviem simtiem. Mauriņu ēkas priekšā no divām pusēm ietver impozantas laukakmeņu palīgēkas.
Noderīgi zināt Vispirms acīmredzot uzbūvēja zirgu stalli un ratnīcu. Muižā bija arī vējdzirnavas, kaļķu ceplis un ķieģeļu ceplis. Patlaban muižā atrodas ekskluzīva SPA viesnīca.

Muižas senākā vēsture aizsākusies jau 16. gadsimtā. 17. gadsimta beigās Pedastē līdzās no koka celtajai kungu mājai un citām palīgēkām bija arī augļu dārzs. 19. gadsimta vidū zemnieku skaits muižā bija izaudzis līdz diviem simtiem. Mauriņu ēkas priek

Aprīkojums un ērtības
Newsletter