Padomju tūre

Nemaz ne tik sen, kopš Igaunijā beidzās Padomju Savienības okupācijas režīms. Tomēr joprojām daudzu cilvēku dzīvā atmiņā mīt šajā sarežģītajā un pretrunīgajā periodā piedzīvotais. Par to ik uz sutra atgādina arī tā laika arhitektūra: Pilsētas nami, kultūras celtnes, dzīvojamo masīvu arhitektūra u.c.

Ja jūs nevēlaties izdzēst to no atmiņas, Jums noteikti jāiesaistās šī nesenā vēstures laikmeta pieredzes ceļojumā, kas Jums ļaus ieskatīties tā laikmeta politiskajos un ideoloģiiskajos paradoksos , kas tika uztverti kā normāla ikdienas dzīves sastāvdaļa.

Nemaz ne tik sen, kopš Igaunijā beidzās Padomju Savienības okupācijas režīms. Tomēr joprojām daudzu cilvēku dzīvā atmiņā mīt šajā sarežģītajā un pretrunīgajā periodā piedzīvotais. Par to ik uz sutra atgādina arī tā

Apskates vietas ceļojuma gaitā
Aprīkojums un ērtības