Padomju vēstures ceļvedis

Nemaz ne tik sen, kopš Igaunijā beidzās Padomju Savienības okupācijas režīms. Tomēr joprojām daudzu cilvēku dzīvā atmiņā mīt šajā sarežģītajā un pretrunīgajā periodā piedzīvotais. Par to atgādina arī tā laika arhitektūra, ko var sastapt katrā apriņķī: bijušo lielsaimniecību centru ēkas, kultūras nami, tā laika daudzdzīvokļu mājas dzīvojamo masīvu arhitektūrā u.c.

Ja jūs šo periodu nevēlaties pinībā izdzēst no atmiņas, jums jādodas šīs nesenās vēstures pieredzes ceļojumā, kas jums ļaus ieskatīties tā laikmeta vēsturiskajos, politiskajos un ideoloģiiskajos paradoksos , kas tika uztverti kā normāla ikdienas dzīves sastāvdaļa.

Nemaz ne tik sen, kopš Igaunijā beidzās Padomju Savienības okupācijas režīms. Tomēr joprojām daudzu cilvēku dzīvā atmiņā mīt šajā sarežģītajā un pretrunīgajā periodā piedzīvotais. Par to atgādina arī tā laika arhite

Apskates vietas ceļojuma gaitā
Aprīkojums un ērtības
Newsletter