Paldiski Sv. Georga pareizticīgo baznīca

Paldiski Sv. Georga pareizticīgo baznīca ir tipisks klasicistiskā baroka stila baznīcas paraugs, kas tika celta laikā no 1784-1787.

Vēsture tomēr sniedzas tālāk un Paldiski Apustuliski pareizticīgo draudzes dibināšanas sākumā, 1721. gadā šeit tika uzcelta telts-baznīca karavīriem un strādniekiem, kurus bija nosūtījis Krievijas ķeizars Pēteris Lielais uz cietokšņa celtniecības darbiem.  Laikā no 1724. līdz 1728. gadam telts-baznīcas vietā tika izveidota koka baznīca. Baznīca tika iesvētīta 1728. gada beigās par godu svētajam moceklim Georgam.
Padomju okupācijas laikā noņemtais baznīcas zvanu tornis un sīpola formas altāra kupols joprojām nav atjaunoti.

Valsts kultūras pieminekļu reģistrs

Paldiski Sv. Georga pareizticīgo baznīca ir tipisks klasicistiskā baroka stila baznīcas paraugs, kas tika celta laikā no 1784-1787.

Vēsture tomēr sniedzas tālāk un Paldiski Apustuliski pareizticīgo draudzes dibināšanas sāku

Aprīkojums un ērtības
Newsletter