Paluperas muižas komplekss un National Geographic dzeltenais logs

Senākās ziņas par Paluperas bruņinieku muižu datētas ar 1582. gadu. 16.-17. gadsimtā muiža piederēja fon Dikeriem, Bronskiem un fon Ferseniem. Ilgāku laiku muiža palika fon Bruiningu īpašumā, tāpēc muižas centrālās daļas tuvumā atrodas arī viņu ģimenes kapi. No šī kompleksa ir saglabājušās vairākas ēkas, kas ir pieminekļu aizsardzībā esošas būves.
2019. gada 28. septembrī pie Paluperas muižas tika atklāts pirmais Elvas pagasta National Geographic dzeltenais logs. Paluperas dzeltenais logs ir inovatīvs saistībā ar to, ka šis ir pirmais logs, kuram ir uzstādīts īpašs apmeklētāju skaitīšanas sensors.

Senākās ziņas par Paluperas bruņinieku muižu datētas ar 1582. gadu. 16.-17. gadsimtā muiža piederēja fon Dikeriem, Bronskiem un fon Ferseniem. Ilgāku laiku muiža palika fon Bruiningu īpašumā, tāpēc muižas centrālās daļas tuvumā atrodas arī viņu ģi

Aprīkojums un ērtības
Newsletter