Peipsivēres dabas lieguma zona

Kopš 1981. gada Peipsivēre (ar agrāko nosaukumu Emajegi-Sūrso dabas lieguma zona) ir valsts nozīmes dabas lieguma zona. Dabas lieguma zonas galvenās vērtības ir slapjo biotopu daudzveidība un upes grīvas teritorija.

Purvāju kopējā platība ir aptuveni 25 000 ha, ko kuriem 7000 ha regulāri applūst. Šī teritorija ir iekļauta Natura 2000 putnu un dabas teritoriju sastāvā, kā arī pēc savas platības šis ir Igaunijas piektais lielākais purvājs un arī Igaunijas lielākais deltas purvājs.

Uz 3 km garās Emajegi mācību takas ar dēļu celiņu, kas sākas pie Kantsi kroga ēkas, telšu uzstādīšana un ugunskura kurināšana ir atļauta tikai šim nolūkam sagatavotās un marķētās vietā.

Teritorija ir ideāli piemērota putnu vērošanai un zvejai. 

Kopš 1981. gada Peipsivēre (ar agrāko nosaukumu Emajegi-Sūrso dabas lieguma zona) ir valsts nozīmes dabas lieguma zona. Dabas lieguma zonas galvenās vērtības ir slapjo biotopu daudzveidība un upes grīvas teritorija.

Aprīkojums un ērtības
Spaflix Estonia