Rūpnieciskā mantojuma ekskursija Rietumigaunijā

Rūpnieciskais mantojums parāda tehnoloģiju, darba metožu un darba apstākļu attīstību, lai izprastu Igaunijas kultūras mantojumu.
19. gadsimta otrajā pusē veidojās rūpnīcas un fabrikas - tekstila un papīra rūpniecība, spirta brūži, alus darītavas, kā arī attīstījās mašīnrūpniecība un metāla rūpniecība. Impulsu deva arī 1860. – 1870. gados uzbūvētās dzelzceļa līnijas un ūdenstorņu celtniecība. 
Attīstoties jūrniecībai, 19. un 20. gadsimta mijā jūras piekrastes teritorijās tika uzbūvētas vairākas bākas. Attīstoties izglītībai, radās dzirnavas, kaļķu un darvas krāsnis. 
Rūpnieciskā mantojuma ekskursija iepazīstina Rietumigaunijas vecās rūpnieciskās ēkas, mašīnas un to izmantošanai nepieciešamās prasmes gan bērniem, gan arī pieaugušajiem.

Plašāku informāciju par industriālo mantojumu gan Dienvidigaunijā, gan Latvijā var atrast šeit

Rūpnieciskais mantojums parāda tehnoloģiju, darba metožu un darba apstākļu attīstību, lai izprastu Igaunijas kultūras mantojumu.
19. gadsimta otrajā pusē veidojās rūpnīcas un fabrikas - tekstila un papīra rūpniecība, spirta brūži, alus darītav

Apskates vietas ceļojuma gaitā
Aprīkojums un ērtības
Newsletter