Rannu Apustuliskā Pareizticīgo baznīca

Apustuliskā Pareizticīgo baznīca ir būvēta 1899.-1901. gadā, bet iesvētīta tā tika 1905. gada 5. maijā Jēzus gājienam uz Jeruzalemi vārda godam. Pareizticīgo draudzes darbība tika pārtraukta 1961. gadā, un baznīcas ēka ilgu laiku tika izmantota kā kolhoza noliktava. 80.-os gados Rannu sovhozs nolēma šo pāridarījumu atlīdzināt un veica baznīcas ēkas atjaunošanu. Pašlaik ēkā darbojas Igaunijas Jaunapustuliskās baznīcas Rannu draudze.

Apustuliskā Pareizticīgo baznīca ir būvēta 1899.-1901. gadā, bet iesvētīta tā tika 1905. gada 5. maijā Jēzus gājienam uz Jeruzalemi vārda godam. Pareizticīgo draudzes darbība tika pārtraukta 1961. gadā, un baznīcas ēka ilgu laiku tika izmantota kā ko

Aprīkojums un ērtības
Newsletter