Repinas poldera aizsargājamā zona

Repinas polderis ir Lemmijerves ezera krastā izvietota, starptautiskas nozīmes putnu aizsardzības zona, kur ligzdo un pārlidojumu laikā apstājas vairākas aizsargājamas putnu sugas. No putnu aizsardzības viedokļa nozīmīgākie ligzdojošie putni ir grieze, melnais zīriņš un mazais ķīris, kuriem Repinas polderis ir labākā dzīvesvieta Igaunijā. Pārlidojumu periodos šo apvidu šķērso aptuveni 1,5 miljons gājputnu, un šī ir viena no būtiskākajām gājputnu pulcēšanās vietām Austrumigaunijā. Putnu vērošanai šeit speciāli izbūvēts skatu tornis. Polderu no Lemmijerves ezera atdala aptuveni 10 km garš aizsargdambis.

Repinas polderis ir Lemmijerves ezera krastā izvietota, starptautiskas nozīmes putnu aizsardzības zona, kur ligzdo un pārlidojumu laikā apstājas vairākas aizsargājamas putnu sugas. No putnu aizsardzības viedokļa nozīmīgākie ligzdojošie putni ir gr

Aprīkojums un ērtības