Avots: Ivar Leidus – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21234669

Sahas kapela

Sahas kapela ir igauņu senā svētvietā uzbūvēta viena no pirmajām kristīgās ticības kancelēm. Pēc tautas nostāstiem kapela esot pat 50 gadus vecāka par Tallinas pilsētu un tās dibinātājs esot bīskaps Fulko.
Kapelas celtniecības precīzs laiks nav zināms, taču sākotnējā koka baznīca tika nodedzināta jau 1223. gada sacelšanās laikā. Patreizējā kapelas ēka visticamāk celta vienlaicīgi ar Piritas klosteri, t.i. 15. gs. otrajā ceturksnī. Interesanti zināt: - Sahas kapela atgādina miniatūru Piritas klosteri. No šī sava laika lielākā un greznākā Vecās Līvzemes klostera šobrīd pāri palikušais lielākoties vien drupas.
Sahas kapela ir igauņu senā svētvietā uzbūvēta viena no pirmajām kristīgās ticības kancelēm. Pēc tautas nostāstiem kapela esot pat 50 gadus vecāka par Tallinas pils
Aprīkojums un ērtības