Sillamē pilsēta

Sillamē (Sillamäe) pilsēta atrodas pie Somu jūras līča, Setkes (Sõtke) upes grīvā. Par rūpnieciskās pilsētas sākumu uzskatāms 1946. gads, kad šeit tika nolemts izveidot metalurģijas rūpnīcu degakmens rūdas pārstrādei, lai iegūtu urāna oksīdus. Sakarā ar šo ražotni pilsēta ilgu laiku bija slēgta.

Tagad iespējams iepazīties ar savdabīgām staļinisma laikmeta ēkām, klasiskām alejām un muzejiem. Pēc iepriekšēja pasūtījuma Sillamē muzejs un Sillamē muzeja filiāles ekspozīcija Sillamē kultūras centrā piedāvās pilsētas ekskursijas. 


Sillamē (Sillamäe) pilsēta atrodas pie Somu jūras līča, Setkes (Sõtke) upes grīvā. Par rūpnieciskās pilsētas sākumu uzskatāms 1946. gads, kad šeit tika nolemts izveidot metalurģijas rūpnīcu degakmens rūdas pārstrādei, lai iegūtu urā

Aprīkojums un ērtības
Newsletter