"Sõjatare" mūri un "Uku" ala

Vehandu upes senlejas ainavu liegumā atrodas upes slavenākās alas Sõjatare, Uku un Väike-Sõjatare.
Alas ir izveidojušās avota strautu iedarbības rezultātā, saplaisājot smilšakmenim. Lielākā no tām ir Sõjatare, kas ir sagruvusi un saglabājusies kā aiza. Saglabājušās ir divas alas: kopā ar avotiem Uku un Väike-Sõjatare.
Uku ala atrodas blakus iebrukušajai Sõjatare alai. Väike-Sõjatare ala atrodas 30 metrus lejpus Uku alai.
Leģenda vēsta, ka ala ir no Velma mātes auduma adīta. 
Sõjatare esot bijusi sena patvēruma vieta, aiz tās bijusi eja ar dzelzs durvīm, pa kurām reizi gadā iznāca divi velni. 

Vehandu upes senlejas ainavu liegumā atrodas upes slavenākās alas Sõjatare, Uku un Väike-Sõjatare.
Alas ir izveidojušās avota strautu iedarbības rezultātā, saplaisājot smilšakmenim. Lielākā no tām ir Sõjatare, 

Aprīkojums un ērtības
Newsletter