Strūves ģeodēziskā loka Simunas punkts

1827. gadā Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā tika izmērīta Simunas-Veiveres bāzes līnija. Bāzes līnijas galapunkts Simunā ir apzīmēts ar 1849. gadā izveidotu monumentu. Simunas-Veiveres bāzes līnijas mērīšana ir daļa no meridiāna loka mērījumiem, kas veikti 1816. – 1855. gadā, un kuru mērķis bija noskaidrot Zemes izmēru un formu.

2005. gada 17. jūlijā Strūves ģeodēziskais loks tika iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Par Igaunijas Strūves ģeodēziskā loka  UNESCO pasaules mantojuma objektiem ir nosaukti Simunas-Veiveres bāzes līnijas galapunkti Simunā un Veiverē, kā arī Tartu observatorijas ēka. 

1827. gadā Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā tika izmērīta Simunas-Veiveres bāzes līnija. Bāzes līnijas galapunkts Simunā ir apzīmēts ar 1849. gadā izveidotu monumentu. Simunas-Veiveres bāzes līnijas mērīšana ir daļa no meridiāna loka mērīju

Aprīkojums un ērtības
Newsletter