Tartu Mattiesena tipogrāfija

Tartu pilsētas centra spožāko arhitektūras pērļu virknē, papildus Universitātei un Vallikraavi ielas apbūvei, noteikti ievērības vērta ir arī Mattiesena tipogrāfija. Iespiedējs Karls Gotlībs Mattiesens šo ēku iegādājās 1848. gadā, un koka ēkā tika ierīkota Tartu Universitātes tipogrāfija. Vēlāk ēkai tika uzcelta mūra piebūve.

1997. gadā māja tika pārveidota par kafejnīcu-muzeju, grāmatu veikalu un krogu (projekta arhitekts M. Raids). Ilgu laiku te darbojās krogs un kafejnīca Wilde. 1999. gadā ēkas priekšā tika atklāta skulptūru grupa ar Oskara Vailda(Oskar Wilde) un Eduarda Vildes (Eduard Vilde) bronzas figūrām (autori M. Karmins un T. Trummals).

Tartu pilsētas centra spožāko arhitektūras pērļu virknē, papildus Universitātei un Vallikraavi ielas apbūvei, noteikti ievērības vērta ir arī Mattiesena tipogrāfija. Iespiedējs Karls Gotlībs Mattiesens šo ēku iegādājās 1848. gadā, un koka ēkā tika

Aprīkojums un ērtības
Newsletter