Tartu Studentu nama semināru telpas

Tartu Studentu namā ir divas semināru telpas sanāksmēm un semināriem, vienā no tām ir vieta līdz 14 personām, bet otrā - līdz 30 personām. Lielāko telpu var pārveidot, piemēram, apmācību organizēšanai. Ir pieejams viss nepieciešamais aprīkojums ar ātru WiFi savienojumu. Nama citās telpās var organizēt treniņus, koncertus, uzvedumus, svinības un atzīmēt dzimšanas dienas.

Tartu Studentu namā ir divas semināru telpas sanāksmēm un semināriem, vienā no tām ir vieta līdz 14 personām, bet otrā - līdz 30 personām. Lielāko telpu var pārveidot, piemēram, apmācību organizēšanai. Ir pieejams viss nepieciešamais aprīkojums ar āt

Aprīkojums un ērtības