Väimelas muižas komplekss un parks

Väimela muiža pirmo reizi tika minēta jau 1590. gadā. Galvenā ēka tagadējā izskatā ir jau no 1952. gada.

Saglabājusies ir rijas ēka, spirta rūpnīca, kūts strādnieku dzīvojamās telpas, koka darbnīca, klēts-žāvētava, siena šķūnis, šķūnis un pienotava. Pēdējais muižnieks te bija Bernhards fon Loewens.

Šobrīd muižu apsaimnieko Verumā Profesionālās izglītības centrs.
Muižas parks ir veidots18. gadsimtā. Tajā galvenokārt aug liepas, kļavas un ozoli.

Väimela Alajärves un Mäejärves ezerus apvieno neliels strautiņš. No Alajärves ezera uz dienvidiem, Matussārē atrodas Väimelas muižnieku apbedījuma vieta un 1885. gadā celtās kapličas drupas.

Īpašums ir apskatāms tikai no ārpuses.

Väimela muiža pirmo reizi tika minēta jau 1590. gadā. Galvenā ēka tagadējā izskatā ir jau no 1952. gada.

Saglabājusies ir rijas ēka, spirta rūpnīca, kūts strādnieku dzīvojamās telpas, koka darbnīca, klēts-žāvētava, siena šķūnis, šķūnis u

Aprīkojums un ērtības
Newsletter