Vihula Mini-Golf

Vihula Mini-Golf - Baltijas valstu lielākais, 1880 m2 plašais, starptautiskiem standartiem atbilstošais 18 bedrīšu mini-golfa laukums ir pilnīgi jauna, dažādām izglītojošām un izklaides funkcijām piesātināta mini-golfa koncepcija, kas ideāli iekļāvusies Baltijas valstu dabā un arhitektūrā.

Vihula Mini-Golf - Baltijas valstu lielākais, 1880 m2 plašais, starptautiskiem standartiem atbilstošais 18 bedrīšu mini-golfa laukums ir pilnīgi jauna, dažādām izglītojošām un izklaides funkcijām piesātināta mini-golfa koncepcija, kas ideāli iekļā

Aprīkojums un ērtības
Newsletter