Abula naturstig

Stigens längd 6,8 km. Att se Abula brant, den steniga kusten, växtliv, tallskog och stengravar. Början från Kalasma.

Egenskaper och utrustning
Newsletter