Ahja herrgård

Ahja herrgård härstammar från medeltiden (från år 1553). Ahja herrgårds huvudbyggnad i barokstil med två våningsplan och ett halvvalmat tak som blev färdig i slutet av 1740-talet var en av de mest lyxiga byggnader i Södra Estland under den tiden. Under perioden 1929-1997 verkade herrgårdsbyggnaden som en skola. 

År 2007 drabbades byggnaden av en brand och endast murar blev kvar av den. Flera bibyggnader finns bevarade av herrgården, men de flesta är ombyggda. Parken med damm som är under naturskydd och är ett kulturarv är en sevärdhet.

Många känner igen parken och herrgården från den estniska författaren Friedebert Tuglas bok "Lilla Illimar" där han beskriver sina barndomsminnen i Ahja.

Ahja herrgård härstammar från medeltiden (från år 1553). Ahja herrgårds huvudbyggnad i barokstil med två våningsplan och ett halvvalmat tak som blev färdig i slutet av 1740-tal

Egenskaper och utrustning