Aidu kanaler och Aidu-Nõmme rastplats

En sträcka av den långa RMK:s Kauksi-Penijõe vandringsled löper i Aidu stenbrott. Leden som går i före detta Aidus oljeskiffer stenbrott har unikt landkap och vackra utsikter. Man kan korsa kanaler med flotta och klättra upp och ner berget. På vägen finns även Aidu-Nõmme rastplats vid en kanal med ljusblått vatten, där man kan laga mat och vila.
I rastplatsen finns en öppen skogskoja, skyddstak och en täckt eldrastplats med galler.

En sträcka av den långa RMK:s Kauksi-Penijõe vandringsled löper i Aidu stenbrott. Leden som går i före detta Aidus oljeskiffer stenbrott har unikt landkap och vackra utsikter. Man kan korsa kanaler med flotta och klättra upp och ner berget. På vägen

Egenskaper och utrustning