AKEL Tartu adventkyrka

Kom och besök Tartu adventkyrka som har ritats av arkitekten Arnold Matteus i funktionalistisk stil. Tartu adventkyrka återfick sin funktion som sakral byggnad år 1990. Den används av sjundedagsadventisternas församling i Tartu.

Gudstjänst hålls varje lördag kl 11. Läs mer on gudstjänsterna här.

Kom och besök Tartu adventkyrka som har ritats av arkitekten Arnold Matteus i funktionalistisk stil. Tartu adventkyrka återfick sin funktion som sakral byggnad år 1990. Den används av sjundedagsadventisternas församling i Tartu.

Gudstjänst h

Egenskaper och utrustning