Alutaguse nationalpark och Iisaku naturcenter

Alutaguse nationalpark omfattar större delen av Alutaguse lågland. Områdets särdrag genom tiderna har varit dess glesa befolkning och en stor andel naturlandskap. Nationalparkens kärna består av stora moss- och skogslandskap. Landskapet är för det mesta platt och täckt med mossar som omväxlar med kamelandskap, rullstensåsar och sanddynor. I Alutaguse nationalpark finns flera viloställen och vandringsleder samt en lång RMK vandringsväg går genom langskapet.

Iisaku naturcenters personal anordnar olika läroprogram som handlar om natur och miljömedvetenhet.

Alutaguse nationalpark omfattar större delen av Alutaguse lågland. Områdets särdrag genom tiderna har varit dess glesa befolkning och en stor andel naturlandskap. Nationalparkens kärna består av stora moss- och skogslandskap. Landska

Egenskaper och utrustning