Angerja Guds Himmelsfärdskyrka

Angerja Guds Himmelsfärdskyrka fick sitt hörnsten år 1899. Kyrkan byggdes efter arkitekt Vladimir Lunsks ritning. Jämfört med andra ortodoxa kyrkor i Raplalän är den ryska andan mest kännbar i Angerja kyrka. Intressant att veta: Under sovjettiden var kyrkan ett gödselförråd.
Intressant att veta: *Här kan du se en estnisk modern ikontavla. *Angerja kyrka är en av de få Estniska Apostolisk-Ortodoxa kyrkona där det har målats en ny ikonostas, därtill finns många helgonikoner.

Angerja Guds Himmelsfärdskyrka fick sitt hörnsten år 1899. Kyrkan byggdes efter arkitekt Vladimir Lunsks ritning. Jämfört med andra ortodoxa kyrkor i Raplalän är den ryska andan mest kännbar i Angerja kyrka. Intressant att veta: Under sovjettiden var

Egenskaper och utrustning
Newsletter