Angerja vasallborgens ruiner

Angerja vasallborg byggdes under 1300- och 1400-talen. Senare har den flera gånger byggts om enligt tidsenliga regler.
Intressant att veta: *Angerja borg är en av de äldsta stenbyggnaderna i Raplalän. *Troligtvis förstördes borgen i det livländska kriget, idag finns delar kvar av den höga muren. *Folkmun säger att det går en hemlig gång till Salutaguse herrgård underifrån borgen.

Angerja vasallborg byggdes under 1300- och 1400-talen. Senare har den flera gånger byggts om enligt tidsenliga regler.
Intressant att veta: *Angerja borg är en av de äldsta stenbyggnaderna i Raplalän. *Troligtvis förstördes borgen i det livlän

Egenskaper och utrustning
Newsletter