Äntu Punamägi tältningsplats

Äntu Punamägi  som ligger på Äntu-Nõmme studieled är en ås under naturskydd.

I åsens södra spets fanns Södra Virumaas största estniska fornborg Agelinde i början av 1:a årtusendet. Det var en fästning som bestod av tre delar och var 240 m lång och hade förborg, mellanborg och huvudborg. Borgarna var skilda med diken och omgivna av vallar. Idag finns kvar den forna åsen som påminner oss av den dåtida borgen. På Åntu borgberget finns en tältningsplats med eldplats.

Äntu Punamägi  som ligger på Äntu-Nõmme studieled är en ås under naturskydd.

I åsens södra spets fanns Södra Virumaas största estniska fornborg Agelinde i början av 1:a årtusendet. Det var en fästning som bestod av tre delar och var 240 m lå

Egenskaper och utrustning