Arturs camping

Arturs Schaslikbar och camping vid Tallinn-Narvavägen, i närheten av Viitna krog och Viitna sjöar.

Egenskaper och utrustning