Audaku naturstig

tigens längd 2,2 km. Här finns alla naturobjekt som är typiska för Västra Öselns högland: olika skogstyper, artrik kärrområde, återställd trääng,och gräsäng från tidigare åkerland. Naturstigen finns inom Viidumäe naturskyddsområde. Start från parkeringen vid Viidumäe naturskyddsområdes besökcentral.

tigens längd 2,2 km. Här finns alla naturobjekt som är typiska för Västra Öselns högland: olika skogstyper, artrik kärrområde, återställd trääng,och gräsäng från tidigare åkerland. Naturstigen finns inom Viidumäe naturskyddsområde. Start från parkeri

Egenskaper och utrustning