Barclay de Tollys monument

Fursten Michael Andreas Barclay de Tolly (1761-1818) var en rysk överste och generalfältmarskalk. Barclay de Tolly (på ryska Mikhail Bogdanovitj Barclay de Tolly) kom från en baltisk adelsfamilj. Barclay de Tolly utmärkte sig med sin överstetalang och tapperhet i många slag och han prisades med 14 höga ordnar. Barclay de Tolly fick Georgskorset av 1:a graden och titlar som greve, generalfältmarskalk och furste.
Monumentet invigdes år 1849. Ritat av V. Demut-Malinovski och A. Stsedrin Barclay de Tolly är begravd i familjens mausoelum i Jõgeveste.

Fursten Michael Andreas Barclay de Tolly (1761-1818) var en rysk överste och generalfältmarskalk. Barclay de Tolly (på ryska Mikhail Bogdanovitj Barclay de Tolly) kom från en baltisk adelsfamilj. Barclay de Tolly utmärkte sig med sin överstetalang oc

Egenskaper och utrustning
Newsletter