Besök till exempel- och landskapsträdgården av Trädgårdsdesign Byrå R&AR

Mellan Treppoja vattenfall och Kloogaranna badstrand kan man spendera ett par timmar i en spektakulär exempelträdgård och få en överblick om och goda tips på hur man skapar en damm med konstgjord ö och en terrassträdgård, hur man väljer ut perenner till sina blomsterrabatter och hur man använder träd och buskar i både ramverk-landskapet och som solo-växter.

Trädgårdens syfte är inte en artrik kollektionsträdgård, utan en naturträdgård som passar ihop med landskapet och berikar det, allt detta på ca 7000 m2. Trädgårdens viktigaste element är en 2000 m2 stor damm med ö och terrass-stenparti.

Trädgården har EHE kvalitetsmärkning och den har vunnit pris på trädgårdstävlingar, bland annat på Presidents hemdekorerings tävling.

Mellan Treppoja vattenfall och Kloogaranna badstrand kan man spendera ett par timmar i en spektakulär exempelträdgård och få en överblick om och goda tips på hur man skapar en damm med konstgjord ö och en terrassträdgård, hur man väljer ut perenner t

Egenskaper och utrustning