Börsgången och Historiska museets utomhusutställning ”Historiens gång”

Börsgången tillhörde från 1406 till Stora Gillet som var en sammanslutning av Tallinns köpmän. 1551 byggdes en välvd portbyggnad till Börsgångens ände mot Pikkgatan, som inrymde Stora Gillets rum för skatteinsamling. I andra gångänden fanns det en liten stuga som nygifta par kunde hyra för bröllopsnatten. Börsgången öppnades som en gågata på 1800-talet. Gatan fick sitt namn efter Börskommitén som var verksam i gillets hus.

Börsgången renoverades 2011 och en utomhusställning ”Historiens gång” öppnades i gången. Trottoaren är utmärkt med viktiga årtal och historiska händelser som ger en snabb överblick av Estlands historia.

Börsgången tillhörde från 1406 till Stora Gillet som var en sammanslutning av Tallinns köpmän. 1551 byggdes en välvd portbyggnad till Börsgångens ände mot Pikkgatan, som inrymde Stora Gillets rum för skatteinsamling. I andra gångänden fanns det en

Egenskaper och utrustning
#visitestonia