Cinema Hostel

Cinema Hostel har byggts om från gammal biosal till nattklubbslokal. Lokalen kan användas till seminarier och olika slags festfirande. Vid stoldplacering i teaterstil ryms 80 sittande. Cinema café som finns i samma hus tar hand om bespisning. Som omväxling till tankearbete kan du pröva på handarbete i Järvakandi Glasmuseum.

Cinema Hostel har byggts om från gammal biosal till nattklubbslokal. Lokalen kan användas till seminarier och olika slags festfirande. Vid stoldplacering i teaterstil ryms 80 sittande. Cinema café som finns i samma hus tar hand om bespisning. Som omv

Egenskaper och utrustning