Den helige andens kyrka i Luhamaa

Den helige andens församling i Luhamaa har bildats på folkets begäran. Med Metropolitens välsignelse aktiverade lokalbefolkningen sig för att bilda en helt ny församling. De organiserade insamlingar för att finansiera bygget av en ny apostolisk ortodox kyrka. Med bidrag från goda människor, andra församlingar, olika föreningar och organisationer samt Estlands regering lyckades man få ihop ordentligt med medel och byggmaterial som gjorde det möjligt att bygga en stor kyrka. Som ett resultat av hårt arbete restes Luhamaa kyrka vid gamla Riga-Pskovvägen och invigdes den 26 juni 1932 av metropoliten Aleksandr.

Den helige andens församling i Luhamaa har bildats på folkets begäran. Med Metropolitens välsignelse aktiverade lokalbefolkningen sig för att bilda en helt ny församling. De organiserade insamlingar för att finansiera bygget av en ny apostolisk or

Egenskaper och utrustning