EAÕK Tartus Maria (Uspenski) katedral

Tartus Maria- eller Uspenskikatedral började byggas efter det stora nordiska kriget på Peter I order och invigdes år 1783. Kyrkan byggdes på en före detta dominikansk klosterkyrka och var i början korsformad men byggdes om fyrkantigt år 1840.
Bra att veta: - I samband med utvidgningen grundades ett kapell åt martyren helige Isidor. - För 80 år sen dräpte kommunisterna 19 oskyldiga människor i Kreditkassans källare. Offren är begravda i Uspenskikatedralen – överprästerna Bleive och Bezhanitski.

Tartus Maria- eller Uspenskikatedral började byggas efter det stora nordiska kriget på Peter I order och invigdes år 1783. Kyrkan byggdes på en före detta dominikansk klosterkyrka och var i början korsformad men byggdes om fyrkantigt år 1840.
Br

Egenskaper och utrustning
Newsletter