EEKBKL Tartus Kolgata baptistförsamlings kyrka

Efter 2:a världskriget förenades Tartus baptistförsamlingar med det enda bevarade bönehuset: Kolgata församlingen, vars bönehus var öppet år 1931.

På grund av rumsbrist flyttade församlingen under år 2013 från gamla bönehuset i Karlova stadsdel till den nya kyrkbyggnaden, som blev färdigt år 1995 och som ligger på gränsen av centret. Inledande gudstjänsten i den nya byggnaden på Veskigatan hölls den 10 november 2013 tillsammans med firandet av Kolgata församlings 112-årsdag.

Församlingen tillhör Estniska Förbundet för Evangeliska Krister och Baptistförsamlingar. Estniska gudstjänster hålls på söndagar klockan 11, ryska gudstjänster hålls klockan 13.

Efter 2:a världskriget förenades Tartus baptistförsamlingar med det enda bevarade bönehuset: Kolgata församlingen, vars bönehus var öppet år 1931.

På grund av rumsbrist flyttade församlingen under år 2013 från gamla bönehuset i Karlova stads

Egenskaper och utrustning