Eesti Näitused mässocenters konferenslokaler

Mässocenter erbjuder konferenslokaler för anordnande av konferenser, seminarier, presentationer, föreläsningar och workshops för upp till 180 personer.

Centrets A-paviljong har 2 konferenslokaler och B-paviljong har 1. Dessutom kan man anpassa mässocentrets lokaler för konferenser, seminarier, presentationer, föreläsningar och workshops för 250-4000 personer. All nödvändig utrustning finns på plats.

Inom ramarna av konferenser kan man arrangera kaffepauser, affärsluncher, servering till deltagarna, mottagninar med mera både i centrets stationära matställen och på ytorna som anpassas för det.

Mässocenter erbjuder konferenslokaler för anordnande av konferenser, seminarier, presentationer, föreläsningar och workshops för upp till 180 personer.

Centrets A-paviljong har 2 konferenslokaler och B-paviljong har 1. Dessutom kan man anpas

Egenskaper och utrustning