Eivere herrgård

Byn Eivere nämndes för första gången år 1414, herrgården först år 1552.

År 1836 gick herrgården till egendom av familjen Stackelberg.

Ernst von Stackelberg var herrgårdens sista ägare tills år 1919, när byggnaden övergick till Estlands regering genom självständighets- och landsreform.

Från slutet av 2:a världskriget (1945) tills år 2000 verkade byggnaden som barnhem och ålderdomshem.

Byn Eivere nämndes för första gången år 1414, herrgården först år 1552.

År 1836 gick herrgården till egendom av familjen Stackelberg.

Ernst von Stackelberg var herrgårdens sista ägare tills år 1919, när byggnaden övergick till Estlands

Egenskaper och utrustning