Ellamaa elverk

Ellamaa elverk har byggts efter projektet av arkitekt Vladovski. Byggnadsarbeten inleddes i slutet av september 1922 och redan i maj 1923 levererade elverket energi till maskinerna i torvfabriken. Elverket drevs med lokalt producerad torv. Efter kriget (1944-1950) spelade Ellamaa elverk en viktig roll i att förse Estland med elenergi. Verket lades ner den 1 maj 1966.
Ellamaa elverk har förklarats för arkitekturhistoriskt skyddsobjekt med kulturministerns beslut.
Idag ligger MOMU (motorsportmuseet) i den gamla elverksbyggnaden.

Det nationella registret över kulturminnen

Ellamaa elverk har byggts efter projektet av arkitekt Vladovski. Byggnadsarbeten inleddes i slutet av september 1922 och redan i maj 1923 levererade elverket energi till maskinerna i torvfabriken. Elverket drevs med lokalt producerad

Egenskaper och utrustning