Esku kapell och kyrkogård

Esku kapell i mitten av Lahemaas skogar byggdes 1845 av Sagadis godsägare von Fock. Kapellet var avsett som begravningsplats för godsägarens familj och herrgårdens bönder.
Esku kapellgård utvecklades efter Paul Eduard von Focks idé till en kyrkogård utan dess like i Estland. Kyrkogården görs unik av dess träkors och små gravstenar av granit.

Esku kapell i mitten av Lahemaas skogar byggdes 1845 av Sagadis godsägare von Fock. Kapellet var avsett som begravningsplats för godsägarens familj och herrgårdens bönder.
Esku kapellgård utvecklades efter Paul Eduard von Focks idé till en kyrko

Egenskaper och utrustning
Newsletter