Estlands Cykelmuseum

Muséet berättar om cykeln som trafikmedel och dess historia i Estland. Det finns exponerade ca ett hundra historiska cyklar från 1890-talet tills slutet av sovjettiden, det finns också cykeltillbehör, detaljer och historiska foton. Man har också lagt till en liten utställning om Väätsas historia.

Muséet ligger i det historiska kommunförvaltningshuset i Väätsa som uppfördes 1893 av en medeltida krog med tjocka stenmurar. Det sistnämnda byggdes för århundraden sedan i Estlands viktigaste vägkorsning, där Tallinn-Viljandi-Riga vinterväg och den stora öst-väst sommarvägen korsades.

Besökare som kommer med cykel får rabatt.

Muséet berättar om cykeln som trafikmedel och dess historia i Estland. Det finns exponerade ca ett hundra historiska cyklar från 1890-talet tills slutet av sovjettiden, det finns också cykeltillbehör, detaljer och historiska foton. Man har också l

Egenskaper och utrustning
Newsletter