EVKL Kallastes gammaltroendes bönehus

I småstaden Kallaste vid Peipsi sjö finner ni Kallastes gammaltroendes bönehus, som enligt arkivmaterial byggdes i Krasnõje Gorõ (Kallaste) by år 1802.

Under åren 1920-40. anordnade de gammaltroendes församlingsledare kongresser här. Denna tradition har nu återupplivats.

Intressant att veta:
- År 1837, i samband med tsarens repressioner, stängdes Kallastes bönehus ner. - Kallastes gammaltroende är en del av pomortsieriktningen.

I småstaden Kallaste vid Peipsi sjö finner ni Kallastes gammaltroendes bönehus, som enligt arkivmaterial byggdes i Krasnõje Gorõ (Kallaste) by år 1802.

Under åren 1920-40. anordnade de gammaltroendes församlingsledare kongresser här. Denna

Egenskaper och utrustning