EVKL Väike-Kolkjas gammaltroendes bönehus

Ikonostaser med kanoniska bilder och gamla gudstjänstsböcker – detta finner ni i Väike-Kolkjas gammaltroendes enkla och mysiga bönehus.

Egenskaper och utrustning
Newsletter