EVKL Väike-Kolkjas gammaltroendes bönehus

Väike-Kolkjas gammaltroendes församling är verksam sedan år 1770. Den 16 februari 1945 registrerades församlingen med namnet Väike-Kolkjas gammaltroendes församling. De fick använda ett bönehus med koppar- och träikonostaser samt hjälprum och annan egendom.
Väike-Kolkja fösamling som numera består av 120 familjer tillhör Unionen för Estniska Gammaltroende Församlingar.
Ikonostaser med kanoniska bilder och gamla gudstjänstsböcker – detta finner ni i Väike-Kolkjas gammaltroendes enkla och mysiga bönehus.

Väike-Kolkjas gammaltroendes församling är verksam sedan år 1770. Den 16 februari 1945 registrerades församlingen med namnet Väike-Kolkjas gammaltroendes församling. De fick använda ett bönehus med koppar- och träikonostaser samt hjälprum och annan e

Egenskaper och utrustning