Källa: Priidu Saart, Visit Pärnu

Märkning för covid-19-förebyggande åtgärder

När Covid-19 fortfarande råder i samhället är det viktigt att du som reser känner dig trygg och är medveten om vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits på platsen du besöker. Vilka restauranger följer restriktionerna? Vilka hotell följer rutiner kring städning och hygien? Nu har det blivit enklare att få svar på sådana frågor genom märkningen "Du är säker här" - "Siin on turvaline".

"Du är säker här" är en märkning som syftar till att garantera säkerheten för både gäster och medarbetare på bland annat kaféer, restauranger, barer, hotell och spaanläggningar. Märkningen kan erhållas av alla ansvarsfulla verksamheter, så länge de följer och uppfyller alla krav som föreskrivs av Folkhälsomyndigheten i Estland för att förhindra spridning av Covid-19. Alla verksamheter som ansöker om märkningen måste delta i obligatoriska webbinarium som arrangeras av Estlands hotell- och restaurangförening. Under dessa granskas deras sektoriella riktlinjer. En verksamhet förlorar rätten att använda märkningen vid avtalsbrott, om klagomål indikerar en överträdelse eller om emittenten har gjort sig skyldig till en överträdelse. 

Vad betyder märkningen "Du är säker här"?

När du ser märkningen på ett hotell, spa eller exempelvis en restaurang betyder det att anläggningen du besöker garanterar:

  • Att medarbetar inte tillåts komma till arbetet med uppvisad symtom av Covid-19
  • Att personal regelbundet desinficerar sina händer
  • Att samtliga besökare får information om åtgärder och riktlinjer kopplade till uppförandekoden
  • Att anläggningen har tillräckligt med utrymme inomhus så att personal och gäster kan hålla avstånd
  • Att handdesinfektion finns tillgängligt för alla
  • Att personalen uppmärksammar gäster med symtom på Covid-19 och avvisar dem från platsen
  • Att personalen rengör och desinficerar ytor som varit i kontakt med personer som uppvisat symtom på Covid-19
  • Att personalen inte säljer alkoholhaltig dryck till personer som är märkbart påverkade, likaså avvisar berusade personer från platsen
  • Att inomhusrum alltid ventileras

Det krävs ett kontinuerligt arbete med att följa de regler, åtgärder och rutiner som är satta. Om en verksamhet bryter mot dessa regler kan de förlora rätten att använda märket. Du som besökare ska alltså alltid kunna känna dig trygg när du ser märkningen och känna till att platsen har vidtagit de försiktighetsåtgärder som krävs för att du ska få ett tryggt besök.

Estlands digitala framgångar skapar effektiva evenemang

Estland har länge legat i framkant inom it och digitalisering vilket gynnar företag och organisationer som snabbt vill komma i kontakt med varandra och gemensamt skapa snabba förändringar. I den bifogande videodokumentären kan du se hur flera personer har arbetat och organiserat trygga och säkra evenemang under rådande Covid-19-pandemi. Bland annat intervjuas Tiina Look från PÖFF filmfestival, Urmo Aava från Rally Estland, Helen Sildna från Tallinn Music Week och Kadri Karu från Estonian Conference Bureau. Estland är en utmärkt destination för små som stora evenemang och vid sådana tillfällen kommer stor vikt läggas vid att tillämpa de lösningar som finns för att skapa en trygg miljö för besökarna. Estlands digitala samhälle går under namnet e-Estland (e-Estonia) och har blivit ett av Estlands starkaste varumärke. 

Visit Estonia driver även en kampanj vid namn "safest way" där det på över 100 olika företag är placerade små stationer med handdesinfektion. Syftet är att minska risken för smittspridning. De finns bland annat placerade på olika hotell, turistattraktioner, turistbyråer och transportknutpunkter.

Synliga märkningar

Sedan våren 2021 kan du också söka efter märkta företag och anläggningar direkt från vår databas. Du hittar företag och anläggningar med märkningen genom att klicka på denna länk!

Ta hand om varandra och res säkert!

Projekten stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Aktiviteter