Fotvandring "Ett levande museum - Vergi halvö"

Vi besöker den mystiska och bortlämnade Koltsi raketanläggningen och Natturi byn som liknar ett museum. Vi bekantar oss med det unika naturlandskapet av lovarts Pedassaare udde, som bör ständigt leva med både storm och havets vågor.

I Pedassaare kan vi se Estlands äldsta och tjockaste strandtallar, granar som slingrar nära jorden, stenblock och annat spännande. Det finns även några gränsanläggningar från sovjettiden, som passar in i miljön utan att störa den.

Eventuellt besöker vi också Kaarli gårdsmuseum, där vi kan se en äkta strandgård och gamla förbrukningsföremål i dess ladugård.

Under perioden 1.4 - 15.7 är det förbjudet att besöka ön Älvi!

Vi besöker den mystiska och bortlämnade Koltsi raketanläggningen och Natturi byn som liknar ett museum. Vi bekantar oss med det unika naturlandskapet av lovarts Pedassaare udde, som bör ständigt leva med både storm och havets vågor.

Egenskaper och utrustning