Fr. R. Kreutzwalds monument och parken vid Tamula sjö

Monument över dr. Fr. R. Kreutzwald står i parken vid Tamula sjöbank. Monumentet är skapat av skulptören A. Adamson. Bronsgjutningen utfördes i Italien. Monumentet invigdes 1926. Den exakta tiden för parkens anläggning är okänd, men åldern för de vanligaste trädarterna i parken, björkar och lindar, uppskattas överstiga etthundra år. Av barrträd finns det några granar och ädelgranar i parken. Tamula sjö ligger i öst-västlig riktning, den har en oval form och ett genomsnittligt djup på 4,2 m. Som djupast är sjön nordost om mitten (7,5 m), sjön omfattar 231 ha. Sjöbanken närmast staden har en badstrand och en vacker strandpromenad.

Monument över dr. Fr. R. Kreutzwald står i parken vid Tamula sjöbank. Monumentet är skapat av skulptören A. Adamson. Bronsgjutningen utfördes i Italien. Monumentet invigdes 1926. Den exakta tiden för parkens anläggning är okänd, men åldern för de van

Egenskaper och utrustning