Frälsarkyrkan i Nõmme

Frälsarkyrkan i Nõmme är en vacker stenkyrka byggd enligt ritningar av den berömde arkitekten Robert Natus. Kyrkan stod färdig år 1932, initiativ till bygget togs av pastor von Hoerchelmann från Tyska församlingen.

Efter att tyskarna lämnat Estland 1939 förstördes kyrkan och dess tillgångar fördes runt. Vidare användes kyrkan som lagerbyggnad, ateljé för konstnärer, metall- och träverkstad. Kryssen som var i spetsen av tornet, togs ner och man byggde lägenheter i prästgårdens byggnad.

Efter Estland fick tillbaka till självständighet, gavs kyrkan åter till den tyska församlingen, man började återställa kyrkan och den invigdes år 2008.

FrälsarkyrkaniNõmme är en vacker stenkyrka byggd enligt ritningar av den berömde arkitekten Robert Natus. Kyrkan stod färdig år 1932, initiativ till bygget togs av pastor von Hoerchelmann från Tyska

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt