Från nybörjar-smed till smedarbetare, en workshop i Palmse herrgård

Palmse herrgårds smed presenterar smideskonst till gästerna!

Dessutom kan man titta på gamla arbetsredskap och vapen. Smidens utställning omfattar ett antal gammaldags blankvapen, allt från olika stickvapen till ett flertal kastvapen. Smeden använder olika träsorter för att tillverka skaft till smideshammare, så alla gäster får också en översikt om traktens natur och träsorter.

Med hjälp av smeden kan gästerna tillverka sig en stor lyckospik, som smeden även ger dem ett betyg på. Alla smidens gäster kan också prägla sig herrgårdens lyckomynt.

Palmse herrgårds smed presenterar smideskonst till gästerna!

Dessutom kan man titta på gamla arbetsredskap och vapen. Smidens utställning omfattar ett antal gammaldags blankvapen, allt från olika stickvapen till ett flertal

Egenskaper och utrustning
#visitestonia