Frihetskrigsmonumentet vid Suur Munamägi

Frihetskrigsmonumentet invigdes år 1932 till minnet av 1. Ryttarregementet som deltog i Munamägislaget under frihetskriget. Minnesmärket invigdes åter den 7 augusti år 1988.

Egenskaper och utrustning