Försäkra dig om att alla objekt som du vill skriva ut är synliga i förhandsgranskningsvy. Vid behov gå tillbaka till den interaktiva kartan, flytta eller minska kartan och öppna den på nytt i förhandsgranskningsvyn.