Gauja kulturarvsled

På hösten 2010 blev den 60 km långa cykelleden i Valgamaa färdig, vilken presenterar Estlands och Lettlands kulturarvsobjekt i Gamla Livland, längs gränsfloden Gaujas flodbank. Leden startar från Tellingumäe parkering. Vid ledens start- och slutpunkter samt vid gränsen finns det rastställen och informationstavlor med en översiktskarta för leden. Skyltar har satts upp i vissa korsningar för att underlätta rätt vägval. Skyltar visar även till närmaste sevärdheter som ligger längre bort från huvudrutten. Informationstavlorna är på estniska, lettiska och engelska. Samma parkering kan även användas för att starta en utflykt på en annan, 18 km lång cykelled.

På hösten 2010 blev den 60 km långa cykelleden i Valgamaa färdig, vilken presenterar Estlands och Lettlands kulturarvsobjekt i Gamla Livland, längs gränsfloden Gaujas flodbank. Leden startar från Tellingumäe parkering. Vid ledens start- och slutpunkt

Egenskaper och utrustning