Greete motells seminarielokaler

Den vackra omgivningen runt Greete motell bidrar till lyckade möten i arbetslivet. Vår omsorgsfulla service och ett brett utbud av olika tilläggstjänster skapar perfekta möjligheter till att förena arbete med avkoppling. Kontakta oss och vi hittar de bästa lösningarna tillsammans.

Den vackra omgivningen runt Greete motell bidrar till lyckade möten i arbetslivet. Vår omsorgsfulla service och ett brett utbud av olika tilläggstjänster skapar perfekta möjligheter till att förena arbete med avkoppling. Kontakta oss och vi hittar de

Egenskaper och utrustning